Otwarte zasoby edukacyjne

Otwarte zasoby edukacyjne

Scenariusz zajęć - zajęcia dla seniorów

  1. WHO/kto będzie brał udział w zajęciach - grupa czytelników, seniorów, do 25 osób
  2. WHAT FOR/w jakim celu przeprowadzasz zajęcia – zajęcia muzyczne
  3. WHERE/gdzie odbędą się zajęcia– sala czytelni
  4. WHEN/kiedy - w tygodniu godz. 15-17

PLANOWANIE

Główny CEL warsztatu: zajęcia muzyczne z seniorami w odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z diagnozy

Cele szczegółowe warsztatu: zapoznanie seniorów z osobą Zuli Pogorzelskiej, nauka jednej z piosenek.

Wstępny schemat warsztatów:

 

  1. WSTĘP – 15 minut

METODY I MATERIAŁY:

metoda słowna, łańcuszek imion

PRZEBIEG:

- seniorzy są zaproszeni do stolików, na którym jest poczęstunek, tj ciepłe napoje, ciastka;

- przywitanie, prowadzący przedstawia się, mówi jaki jest cel spotkania;

- poznanie się uczestników w luźnej atmosferze, przy poczęstunku;

- zabawa integracyjna łańcuch imion + do imienia seniorzy podają swoją cechę charakteru + zainteresowania.

 

2. ROZWINIĘCIE – 80 minut

MATERIAŁY:

rzutnik

kartki papieru ze słowami piosenki

instrument klawiszowy

prezentacja

NIE WARTO

https://www.canva.com/design/DAE5itZaIPg/at7NJhNybMfEFNg9fU-6oA/view?utm_content=DAE5itZaIPg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Projekt Zula Pogorzelska_1

NARZĘDZIA:

Canva

PRZEBIEG:

- prezentacja za pomocą rzutnika materiału na temat Zuli Pogorzelskiej;

- dyskusja na temat twórczości artystycznej Zuli Pogorzelskiej

- nauka słów piosenki „Nie warto” przy akompaniamencie instrumentu;

- oprócz wyświetlanych słów uczestnicy dostają również wydrukowane słowa piosenki.

 

 3. ZAKOŃCZENIE – 25 minut

METODY I MATERIAŁY:

ankieta

mapa myśli

NARZĘDZIA:

Word Cloud

Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctiA97wjLXs-F7vWK4imjTqjRgjLiiSLniT5Oeb6KgC-Nkdg/viewform?usp=sf_link

 

PRZEBIEG:

- przeprowadzenie ankiety w formie papierowej oraz przesłania linku na telefony komórkowe uczestników;

- rozmowa na temat proponowanego tematu przyszłych zajęć (ulubione piosenki, artyści), mapa myśli za pomocą narzędzia Word Cloud

- zapowiedź drugiej części spotkania za tydzień;

- zaśpiewanie na pożegnanie nauczonej piosenki;

- luźne rozmowy seniorów przy poczęstunku;

-zaproszenie do wypożyczenia książki - Sławomira Kopera pt.

"Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej”.

 

 

Autor: Sylwia Mielczarek

Praca udostępniona na licencji CC BY-SA

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zula_Pogorzelska

https://staremelodie.pl/piosenka/208/Nie_warto

http://www.zapomnianabiblioteka.pl/search/label/Zula%20Pogorzelska

 

Brak produktów dla wybranych kryteriów